Władza rodzicielska – pojęcie, podmioty, treść

18 sie 2023

Władza rodzicielska – pojęcie, podmioty, treść

Czym jest władza rodzicielska – pojęcie W związku z narodzinami dziecka, ustawodawca przyznaje jego rodzicom określone uprawnienia oraz nakłada obowiązki i cele. Fakt ten kreuje stosunek prawny między rodzicami a dzieckiem zwany władzą rodzicielską. Celem jej jest dbałość o jego rozwój fizyczny jak i psychiczny, ale również ochrona interesów prawnych dziecka. Zgodnie z doktryną uważa […]

Czytaj więcej
18 sie 2023

Wykonywanie władzy rodzicielskiej – zagadnienia ogólne

Przy zagadnieniu jakim jest wykonywanie władzy rodzicielskiej, należy przede wszystkim podkreślić iż władza ta powinna być wykonywana w taki sposób, który były odzwierciedleniem tego czego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, z poszanowaniem godności oraz praw dziecka. Ważny jest również fakt, że rodzice dziecka uprawnieni są i zarazem zobowiązani do samodzielnego wykonywania władzy oznacza to, […]

Czytaj więcej
18 sie 2023

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Ustalenie ojcostwa Ustalenie ojcostwa jest procesem prawnym, którego celem jest potwierdzenie biologicznego ojcostwa dziecka. Powodzenie takiego procesu ma duże znaczenie dla ochrony prawnej dziecka i jego relacji z ojcem, dlatego warto zyskać pełne zrozumienie jego wymogów i procedur. Jak w praktyce wygląda ustalenie ojcostwa oraz jakie kroki prawne należy wobec tego podjąć? Kodeks rodzinny i […]

Czytaj więcej
17 sie 2023

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dzieci?

Po wydaniu wyroku alimentacyjnego przez sąd wysokość alimentów może ulec zmianie. Rodzic, któremu powierzono władzę rodzicielską, ma prawo domagać się podwyższenia świadczenia na skutek zmiany okoliczności branych pod uwagę przez sąd podczas ustalania wysokości alimentów. Zwykle dzieje się tak, gdy potrzeby dziecka ulegną zmianie lub pogorszy się sytuacja finansowa jednego z rodziców. Kiedy alimenty mogą […]

Czytaj więcej

Kategorie