Prawo rodzinne i opiekuńcze

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy:

 • ustalenia i wysokości i dochodzenia alimentów na rzecz dzieci, jak i małżonka
 • o zabezpieczenie i ustalenie w zakresie miejsca zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci
 • o rozstrzygniecie istotnych spraw dotyczących małoletnich dzieci: np. zgoda na wydanie paszportu, zasady sposobu leczenia, wybór szkoły
 • o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
 • podział majątków konkubenckich,
 • przysposobienie,
 • ustalenie pieczy zastępczej,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • wydanie zgody na zawarcie małżeństwa,
 • ustalenie ojcostwa,
 • zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.