Zakres usług

Kancelaria Prawa Rodzinnego Łódź

W ramach naszych usług oferujemy:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie pozwów rozwodowych, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych
  • reprezentowanie Klientów w sądzie oraz uczestniczenie w mediacjach i innych czynnościach pozasądowych

Oprócz kompleksowej obsługi prawnej związanej z kwestiami formalno-merytorycznymi oferujemy bieżące wsparcie emocjonalne ułatwiające zaakceptowanie nowej sytuacji życiowej naszych Klientów. Możemy się poszczycić zakończeniem bardzo wielu postępowań ugodami i porozumieniami, które wypracowaliśmy między Stronami korzystając z naszego kilkunastoletniego doświadczenia w relacjach interpersonalnych. Wszystkie usługi proponujemy Państwu w ramach jednego zlecenia, na podstawie którego kompleksowo zajmiemy się wszystkimi kwestiami wynikającymi z rozpadu Rodziny.

Jesteśmy ekspertami w poniższych sprawach:

Rozwody Łódź - sprawy rozwodowe

Decyzja o rozwodzie nie jest prosta, wymaga także dopełnienia wielu formalności. W takim przypadku warto skorzystać ze wsparcia adwokata, który pomoże w przeprowadzeniu tego niełatwego procesu. Proponuję pomoc przy sporządzeniu pozwu, omówienie przebiegu procesu, a także reprezentację przed sądem rodzinnym.

Separacja

Jeżeli nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, ale małżonkowie nie chcą się rozwieźć, mogą domagać się orzeczenia separacji. Skutki separacji są takie, jak skutki rozwodu z tą różnicą, iż w czasie separacji nie można wstąpić w nowy związek małżeński.

Alimenty, sprawy alimentacyjne Łódź

Obowiązek alimentacyjny może ciążyć nie tylko na rodzicach, ale także innych członkach rodziny - wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie zasądzony. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów, omawiamy kwestie, jakie mogą pojawić się podczas rozprawy, a także doradzamy wybór odpowiedniego rozwiązania.

Ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka

Prawo rodzinne obejmuje zagadnienie, jakim jest ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka. Kwestia ta wymaga dokładnego przygotowania do rozprawy. Służymy wsparciem w tym zakresie: przygotowujemy podstawy prawne, informujemy klientów o przebiegu postępowania, ostrzegamy przed ewentualnymi przeszkodami.

Kontakty z dzieckiem

Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i inne osoby bliskie dziecku (na przykład: ojczym, macocha, osoby, które przez dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem) mają prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Ustalenie zakresu kontaktów z dzieckiem i sposobu ich wykonywania następuje w wyniku postępowania sądowego. Prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od władzy rodzicielskiej, zatem także rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo domagać się przed sądem ustalenia kontaktów z dzieckiem.

Opieka nad dzieckiem, władza rodzicielska

Wiele spraw prawa rodzinnego obejmuje między innymi przyznawanie bądź pozbawianie władz rodzicielskich. W naszej kancelarii klienci uzyskają pomoc w przygotowaniu wniosków regulujących opiekę nad małoletnim. Proponujemy także reprezentowanie przed sądem, a także doradztwo prawne obejmujące prawo rodzinne.

Sprawy z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych, w tym uprowadzenie dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej

Jednym z obszarów świadczonych przez nas usług są sprawy z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych. Prowadzimy postępowania dotyczące uprowadzeń dziecka za granicę w trybie Konwencji haskiej. Wspieramy naszych Klientów w podejmowanych działaniach oraz udzielamy porad i wskazówek, a także przedstawiamy możliwe rozwiązania danego problemu. Reprezentujemy osoby korzystające z naszych usług zarówno przed sądami, jak i uczestniczymy w mediacjach oraz innych czynnościach pozasądowych.

Konkubinat

Kwestie wspólnego pożycia pozbawionego uregulowania prawnego nie zostały ustawowo zdefiniowane. Sąd Najwyższy określił jednak nieformalny związek jako analogiczny do małżeńskiego, który charakteryzuje się fizyczną, duchową oraz ekonomiczną więzią występującą między kobietą i mężczyzną. Obowiązujące przepisy prawa nie regulują takich obszarów, jak: rozliczenia majątkowe konkubinatu, dziedziczenie, pobieranie renty rodzinnej czy ustalanie wysokości podatku dochodowego. Kancelaria świadczy pomoc prawną oraz reprezentuje klientów przed sądem.

Postępowania w sprawach nieletnich

W Kancelarii doskonale wiemy, jak ważne jest to, aby w tym trudnym dla dziecka czasie, mogło ono liczyć na pomoc obrońcy, który oceni, czy środek wychowawczy zastosowany przez sąd oraz jego konsekwencje są sprawiedliwe i adekwatne do przewinienia nieletniego.

Adopcja (przysposobienie), piecza zastępcza, opieka, kuratela

Jak rozróżnić adopcję, pieczę zastępczą, opiekę oraz kuratelę? Służymy wsparciem w tym zakresie. Klientów zainteresowanych zagadnieniami prawa rodzinnego informujemy o różnicach, jakie wynikają z poszczególnych form opieki nad dzieckiem. Tłumaczymy również zawiłości prawne oraz pomagamy w sporządzaniu wniosków.

Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa / macierzyństwa

Proces o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa to zawiły proces. Jakie czynności należy wykonać? Adwokat wskaże, które wnioski trzeba wypełnić i na co zwrócić uwagę, aby procedura przebiegła w sposób zrozumiały. Poinformuje również, na jakie problemy może napotkać klient w trakcie dochodzenia praw w sądzie.

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest nierozerwalnie związane z posiadaniem zdolności do czynności prawnych. Częściowo lub całkowicie pozbawia człowieka prawa do samodzielnego działania w obszarze stosunków cywilnoprawnych. Można je zastosować wyłącznie wobec osoby fizycznej, która ukończyła trzynasty rok życia. W tym celu niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania oraz orzekającego w składzie trzech zawodowych sędziów. Wniosek może złożyć małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy lub prokurator.

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece obejmują znęcanie się fizyczne (zniewalanie, bicie, porzucanie) lub psychiczne (zastraszanie, poniżanie, szantażowanie), przemoc ekonomiczną, nękanie, nakłanianie do przerywania ciąży, porwanie dziecka oraz uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Kancelaria reprezentuje klientów przed sądem i innymi organami administracyjnymi. Udzielamy porad prawnych oraz sporządzamy niezbędną dokumentację. Przygotowujemy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, zgłoszenia oskarżycieli posiłkowych oraz apelacje od wyroków karnych.

Podział majątku adwokat Łódź

Małżeńskie stosunki majątkowe - w sprawach tego typu ważna jest dokładność i dobra znajomość procedur. W celu przeprowadzenia podziału wspólnego dobytku warto skierować się do adwokata, który wyjaśni, jak przygotować się do rozprawy oraz jakie dokumenty wypełnić, aby obie strony mogły być usatysfakcjonowanie.
602 531 719

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem

Zadzwoń do nas