Opieka nad dzieckiem i władza rodzicielska - adwokat Łódź

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków rodzica względem dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom w takim samym stopniu, niezależnie od tego, czy są, czy nie są razem. Władza rodzicielska jest niezależna od kontaktów z dzieckiem. W sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone sąd może orzec ograniczenie władzy rodzicielskiej wobec jednego albo obojga rodziców. W praktyce sąd zobowiązuje rodziców przykładowo do określonego postępowania, jak podjęcie współpracy z kuratorem, wymienia czynności, na których wykonanie rodzice muszą uzyskać zgodę sądu lub do wykonywania których rodzice będą uprawnieni samodzielnie.

W sytuacji, gdy zaistnieje trwała przeszkoda do wykonywania władzy rodzicielskiej (na przykład: poważne choroba psychiczna i związany z nią długotrwały pobyt w szpitalu psychiatrycznym, umieszczenie rodzica w zakładzie karnym, wyjazd rodzica na stałe za granicę), sąd może pozbawić rodzica albo obojga władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska może zostać przywrócona w razie ustania przyczyny, która stanowiła podstawę pozbawienia władzy rodzicielskiej. Nasza Kancelaria sporządza wnioski o uregulowanie władzy rodzicielskiej, wnioski o ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także odpowiedzi na wnioski. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji jak i przed wszelkimi instytucjami stworzonymi dla ochrony praw dziecka.