Wynagrodzenie

Porada prawna

Koszt indywidualnej porady prawnej wynosi od 300 zł (brutto) mi uzależniony jest od czasu trwania porady i stopnia zawiłości sprawy.

Koszt porady prawnej udzielanej przez Internet płatny jest z góry na konto bankowe Kancelarii.

Reprezentacja w sprawach majątkowych

Wynagrodzenia za reprezentację Klienta w postępowaniu majątkowym przez Sądem (np. podział majątku wspólnego małżonków, dział spadku) jest uzależnione od wartości przedmiotu sporu oraz stopnia skomplikowania sprawy i koniecznego nakład pracy adwokata. Posiłkowo przy ustalaniu wynagrodzenia stosujemy przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, i Prokuratorii generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

W sprawach majątkowych w pierwszej instancji, w których wartość przedmiotu sprawy wynosi:

  • do 5000 zł - 900 zł
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 3600 zł
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 7200 zł
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 10 800 zł
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 21 600 zł
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 30 000 zł
  • powyżej 5 000 000 zł do 10 000 000 zł - 50 000 zł
  • powyżej 10 000 000 zł - 70 000 zł

Reprezentacja w sprawach niemajątkowych

Wynagrodzenie za reprezentację Klienta w postępowaniu majątkowym przez Sądem (np. rozwód, ustalenie kontaktów, władza rodzicielska) jest ustalane indywidualnie w każdej sprawie i uzależnione jest ono od zakresu zawiłości sporu

Do każdej stawki wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Jesteśmy płatnikami podatku VAT i wystawiamy paragony lub faktury za prowadzenie spraw
Honorarium za prowadzenie sprawy jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty.
W przypadku prowadzenia przed sądem poza miejscem siedziby kancelarii, należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów naszego stawiennictwa.
602 531 719

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem

Zadzwoń do nas