O nas

Kancelaria Prawa Rodzinnego
Dr Adwokat Justyna Bieda

Jestem założycielką Kancelarii, absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym samym wydziale ukończyłam studia podyplomowe – Prawo Rodzinne z elementami psychologii. W 2009 r. ukończyłam aplikację adwokacką i zostałam wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Od 2011 r. prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką.

Moje doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych zdobywałam już od czasów studiów w renomowanych łódzkich kancelariach. Pozwoliło mi na wypracowanie skutecznych metod postępowania w tak delikatnych kwestiach jakimi są sprawy rodzinne.
Wiem jak ważny jest komfort emocjonalny klienta na każdym etapie postępowania, poczynając od pierwszej rozmowy w kancelarii, po wsparciu na sali sądowej kończąc. Moją rolą jako Twojego pełnomocnika jest oddzielenie faktów od emocji, wyselekcjonowanie istotnych dla sprawy dowodów i skuteczna obrona Twoich interesów.
Praktykę zawodową od wielu lat skuteczni łączę z pracą naukową. Po studiach w 2004 r. rozpoczęłam studia doktoranckie oraz pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego (obecnie Katedra Badań nad rozwojem Państwa i Prawa).

W 2011 r. uzyskałam stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Testamentu publiczne na ziemiach Królestwa Polskiego w świetle praktyki notarialnej na przykładzie działalności kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875”. W tym samym roku rozpoczęłam pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku adiunkta. Swoje obecne zainteresowania naukowe skupiam wokół problematyki kształtowania się nowożytnej administracji na ziemiach polskich, czego efektem jest wydanie przeze mnie w 2023 r. książki pt. „Areszty detencyjne w Królestwie Polskim 1815-1868. Z badań nad powstawaniem nowożytnej administracji na ziemiach polskich.” Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu historii prawa i prawa pozytywnego.

Adwokat Kamila Lipska

Do kancelarii dołączyłam w 2018 r. Jestem absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2016 r. ukończyłam aplikację adwokacką, a po złożeniu egzaminu adwokackiego zostałam wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi.

W ramach doskonalenia zawodowego oraz rozwijania swoich zainteresowań złożyłam egzamin TOLES ADVANCED Test of Legal English Skills, co umożliwia mi obsługę także Klientów anglojęzycznych.
Problematyka prawa rodzinnego towarzyszyła mi już od studiów, kiedy to odbywałam praktyki w renomowanych łódzkich kancelariach, a także udzielałam porad prawnych w ramach Studenckiego Punkt Informacji Prawnej Klinika Prawa i Klinika Praw Dziecka. Okres aplikacji utwierdził mnie w przekonaniu, że moje życie zawodowe zwiąże z prawem rodzinnych.

To właśnie obszar moich zainteresowań zawodowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego kilka lat temu skrzyżował moje drogi z Mecenas Justyną Biedą i od tej pory współdziałamy razem dla dobra naszych Klientów.
602 531 719

Pomożemy Ci rozwiązać Twój problem

Zadzwoń do nas
opinie

Co mówią nasi klienci