Prawo rodzinne i opiekuńcze

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy:

 • - ustalenia i wysokości i dochodzenia alimentów na rzecz dzieci, jak i małżonka
 • - o zabezpieczenie i ustalenie w zakresie miejsca zamieszkania wspólnych małoletnich dzieci
 • - o rozstrzygniecie istotnych spraw dotyczących małoletnich dzieci: np. zgoda na wydanie paszportu, zasady sposobu leczenia, wybór szkoły
 • - o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
 • - podział majątków konkubenckich,
 • - przysposobienie,
 • - ustalenie pieczy zastępczej,
 • - ubezwłasnowolnienie,
 • - unieważnienie małżeństwa,
 • - wydanie zgody na zawarcie małżeństwa,
 • - ustalenie ojcostwa,
 • - zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.