Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dzieci?

Po wydaniu wyroku alimentacyjnego przez sąd wysokość alimentów może ulec zmianie. Rodzic, któremu powierzono władzę rodzicielską, ma prawo domagać się podwyższenia świadczenia na skutek zmiany okoliczności branych pod uwagę przez sąd podczas ustalania wysokości alimentów.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie - czym jest i co daje?

Zgodnie z zapisami Kodeksu rodzinnego oraz opiekuńczego w art. 56 każdemu z małżonków przysługuje prawo żądania rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Dopełnieniem ustawowej przesłanki do orzeczenia rozwodu jest trwały oraz zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.