Kancelaria Prawa Rodzinnego
Dr Adwokat Justyna Bieda

Dr adw. Justyna Bieda – założycielka Kancelarii, absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom złożyła z najwyższym wynikiem. Na tym samym wydziale ukończyła studia podyplomowe – Prawo Rodzinne z elementami psychologii. W 2009 r. ukończyła aplikację adwokacką i została wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Kilkunastoletnie doświadczenie początkowo zdobywała w renomowanych łódzkich kancelariach. W 2011 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką, gdzie udziela porad prawnych, przygotowuje projekty pism procesowych oraz reprezentuje klientów przed sądem. Jest specjalistką w szeroko pojętym prawie rodzinnym i opiekuńczym. W swojej karierze zawodowej przeprowadziła kilkaset spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzenie spraw rodzinnych to jej pasja, którą traktuje jak misję, zawód wykonuje bezkompromisowo kierując się dobrem Klienta.

Praktykę prawniczą łączy z pracą naukową. Po studiach w 2004 r. rozpoczęła studia doktoranckie oraz pracę na stanowisku asystenta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Historii Państwa i Prawa Polskiego (obecnie Katedra Badań nad rozwojem Państwa i Prawa).

Adwokat Justyna Bieda Kancelaria Prawa Rodzinnego w Łodzi

Stopień naukowy doktora uzyskała w 2011 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Testamentu publiczne na ziemiach Królestwa Polskiego w świetle praktyki notarialnej na przykładzie działalności kancelarii notarialnych w Zgierzu w latach 1826-1875”. W tym samym roku rozpoczęła pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku adiunkta. Swoje obecne zainteresowania naukowe skupia wokół pozbawienia wolności w Królestwie Polskim. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu historii prawa i prawa pozytywnego.

Zespół:

Apl. radc. Karolina Dzikowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017 r. jest aplikantką radcowską wpisaną na listę aplikantów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Posiada uprawnienia mediatora sądowego ze specjalizacją „Mediacje rodzinne”. Nieustannie rozwija swoje zainteresowanie prawem rodzinnym poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Praktykę zdobywa pod okiem Dr Adwokat Justyny Biedy.