Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Jesteśmy ekspertami w poniższych sprawach:

Rozwód i unieważnienie małżeństwa

Separacja

Alimenty

Ustalenie miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka i inne istotne sprawy dotyczące dziecka

Kontakty z dzieckiem

Władza rodzicielska

Sprawy z zakresu stosunków rodzinnych i opiekuńczych transgranicznych, w tym uprowadzenie dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej

Konkubinat

Postępowania w sprawach nieletnich

Adopcja (przysposobienie), piecza zastępcza, opieka, kuratela

Ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa/ macierzyństwa

Ubezwłasnowolnienie

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Małżeńskie stosunki majątkowe

Adwokat Justyna Bieda
Adwokat Justyna Bieda

Doskonale wiemy jak ważną dla naszych Klientów i delikatną materią są sprawy rodzinne.

Posiadamy ponad 15 letnie doświadczenie procesowe, najwyższe kompetencje, sprawy prowadzimy z najwyższą starannością, cechuje nas nieprzeciętna skuteczność. Podejmujemy się prowadzenia spraw rodzinnych na terenie całego kraju.

Oprócz profesjonalnego poprowadzenia sprawy oferujemy wsparcie emocjonalne przez cały czas trwania postępowania.

Z naszymi Mocodawcami jesteśmy w stałym kontakcie, na bieżąco informując ich o przebiegu postępowania.

Doświadczenie zespołu Kancelarii zdobywane od kilkunastu lat w postępowaniach przed organami ścigania oraz na salach sądowych w całej Polsce łączymy z bezwzględnym przestrzeganiem tajemnicy adwokackiej oraz zasad etyki zawodowej.

Klienci korzystający z naszych usług otrzymują pomoc doradczą obejmującą prawo rodzinne. Współpracujemy m.in. z notariuszami oraz psychologami, którzy stanowią dodatkowe wsparcie w tym zakresie. Bezpośrednio obsługujemy klientów w języku angielskim, a w razie potrzeby korzystamy z usług tłumacza przysięgłego.

Adwokat przyjmuje klientów siedem dni w tygodniu w biurze w Łodzi. Na miejscu odbywa się wstępna rozmowa, która pozwala na poznanie specyfiki sprawy i uzyskanie odpowiedniego wsparcia.

Zaufaj nam i skontaktuj się z nami. Zapraszamy.

Siedziba Kancelarii mieści się w samym centrum Łodzi przy Al. Kościuszki 67 w położonym na I piętrze kamienicy lokalu nr 6U (nr na domofonie 66). Nasze biuro jest czynne codziennie od godziny 9:00 do godziny 18:00 (spotkania możliwe także w godzinach późniejszych)